????ലൈഫിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും കഴിക്കണം പൊളി ടേസ്റ്റ്.!!!Easy Breakfast|Bread|

2 Просмотры
Издатель
for dough

maida 2 cup
egg 1
sugar 2 tsp
yeast 2 tsp instant
hot milk for kneading
salt

minced chicken 200 gm
oil
onion
spices
ginger garlic paste
salt
mayonise
tomato ketchup

egg yolk
Категория
Кулинария
Комментариев нет.