തിരുവനന്തപുരത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ പോളിംഗ് കഴക്കൂട്ടത്ത് | Kazhakkoottam has the highest Polling

0 Просмотры
Издатель
Kazhakkoottam has the highest Polling in Thiruvananthapuram; Nemom also in.
തിരുവനന്തപുരത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ പോളിംഗ് കഴക്കൂട്ടത്ത്; തൊട്ടുപിന്നാലെ നേമം
#asianetnews #MalayalamLiveNews #KeralaElection #KeralaElection2021 #KeralaAssemblyElection #KeralaAssemblyElection2021
#NiyamasabhaElection2021 #ElectionWithAsianetNews
Subscribe to Asianet News YouTube Channel here ?

Website ?
Facebook ?
Twitter ?
Download India’s No. 1 Malayalam News Mobile App:
? For Android users:
? For iOS users:

Asianet News - Kerala's News and Infotainment TV Channel

Check out the latest news from Kerala, India and around the world. Latest news on Mollywood, Politics,
Business, Cricket, Technology, Automobile, Lifestyle & Health and Travel. More on
Категория
Кулинарные лайфхаки
Комментариев нет.