പാൽ വാഴക്ക ????Malappuram kitchen and Malappuram thatha

2 Просмотры
Издатель
പാൽ വാഴക്ക എല്ലാരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണേ. ഇങ്ങളെ സ്വന്തം മലപ്പുറം താത്ത

#malappuramkitchen#
#malappuramthatha#


#milk banana ramzan speshal #
#പാൽ വാഴക്ക #
Категория
Кулинария
Комментариев нет.