ஆரோக்கியமான சிவப்பு அரிசி அடை செய்து பாருங்க | Red Rice Adai Recipe | Breakfast recipe

1 Просмотры
Издатель
ஆரோக்கியமான சிவப்பு அரிசி அடை செய்து பாருங்க | Red Rice Adai Recipe | Breakfast recipe
Tiffin Variety
Healthy Tamil recipe
Red rice recipe
red rice adai dosa recipe

EASY Access Link in Amazon

Prestige Non stick Kadai with Glass Lid -
Prestige Apple 5 litre cooker -
Victorinox Knife 10 inch black -
Measuring cup + Spatula+ spoon+ Pizza cutter combo -

Aalayam Selveer Product Links in Amazon

Brass Lord Murugan Vel Stand Inches(220g) :
Shikakaai :
Dhoop powder 400g:
Dhoop Cup :
Beetroot malt 500 g -
Naattu Maattu thiruneeru 500 g -
Pal sambrani 100g+ Dhoop powder 100g -
(Herbal Bath powder) Kuliyal Podi 200 g -
Carrot Malt -

wonder chef turbo dual food processor :
Micrifibre Foot Mat :
Bio degradeable Dustbin cover -
Sling Bag -
Bed spread King size -108 * 108-
Bed spread queen size -
Bed spread Queen Size Red -
comfort lifestyle bed spread-
Bevi home bedspread-
Hiyanshi home bed spread-
ZCI microfibre-
Home Candy bedspread-
ZCI microfibre maroon-
Apple cider Vinegar -
Tripod -
Prestige cooker -
Keya Mixed Herbs -
Prestige broad cooker -

Glass bottle with wooden lid :
Set of 12 Hexagon Glass bottles for spice storage :
Wooden Laddle set:
knife set :

Signoraware Stainless steel water bottle, 1 litre -
Stainless steel Measuring Cup -
Pigeon Handy Chopper -

Set of 12 Hexagon Glass bottles for spice storage:
yera glass jar:
Daises glass container(18 pcs):


For business queries, contact engavettusamayal@

#engaveettusamayal #breakfastrecipe#healthyrecipe
Категория
Кулинария
Комментариев нет.