સવારના નાસ્તા માટે બનાવો હોટેલ જેવો પોચો અને છુટ્ટા ઉપમા Restaurant Style Upma (ચીકણા નો રહે એરીતે)

3 Просмотры
Издатель
પોચો અને છુટ્ટો ઉપમા
સવારના નાસ્તા માટે બનાવો હોટેલ જેવો પોચો અને છુટ્ટા ઉપમા Restaurant Style Upma (ચીકણા નો રહે એરીતે)
#upmabanvanirit
#sojinoupma
#savarnonasto

1\2 Cup semolina
1\2 caroot
1\2 capsicum
1 onion
2 green chilli
1 tsp ginger paste
few curry leaves
cup Hot water
tsp salt
1 tsp Musterd seeds
1 tsp Cumin seeds
1 tsp Urad dal
2 tbs Peanuts fried or roasted
10 cashew nuts pieces fried
2-3 tbs Coriander leaves
2 tbs Ghee
2 tbs Oil
1 tsp Sugar
1\2 lemon juice

Please click on the link to watch best, simple and tasty recipe -
YouTube પર સૌથી સરળ અને સ્વાદિષ્ટ રેસીપી જોવા માટે -

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
મારી ચેનલ પર વિવિધ રેસીપીઓ:

ઢોકળા / ઇદડા / મુઠીયા ની રેસીપી DHOKLA | IDADA | MUTHIYA - RECIPES--
હાંડવો રેસીપી | HANDVO RECIPES--

નવો નાસ્તો | NEW RECIPES--
ગુજરાતી નાસ્તો | GUJARATI SNACKS--
ગુજરાતી ફરસાણ ની રેસીપી | GUJARATI FARSAN RECIPE--
ગુજરાતી ફરાળી રેસીપી | UPVAS / FASTING RECIPE--
ઝટપટ બનતા નાસ્તાઓ | QUICK SNACKS RECIPE--

ગુજરાતી મીઠાઈ | GUJARATI SWEETS--

પંજાબી શાક ની રેસિપી | PUNJABI CURRY RECIPE--
ગુજરાતી દાળ - ભાત | ખીચડી | કઢી ની રેસીપી--
પરોઢા | ભાખરી | થેપલા ની રેસીપી - PARATHA & THEPLA RECIPES--

કેક / બેકરી ની રેસીપી | CAKE | BAKING RECIPES--

Thank you very much for watching!
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
For more easy recipes, Please Subscribe to my channel. It is FREE!

YouTube Sheetal’s Kitchen – Gujarati
YouTube Sheetal’s Kitchen – Hindi
Facebook –

#Sheetalkitchen
#Sheetalskitchen
#Gujaratirecipe
#Gujaratifarsan
#Gujaratifood
#Gujaratikhana
#Gujaratirecipes
#Gujaratisnack
#Streetfood

Music by Vexento

License – CCAL
Категория
Кулинария
Комментариев нет.